[Exclusive] Petit Raffray: 4 Zom Bat Enn Voler Zak Ek Linn Admet Lopital Lenor

Loading...

Finn ariv enn insidan a Petit Raffray azordi, Lindi le 2 Zanvie, ver 7:30 am akot 4 zom inn bat enn voler ki ti p kokin zak. Dapre informasion nou finn gengne, voler-la rest Cap-Malheureux ek zot apel li Fabrice. Li ti fini kokin 9 zak lerla zot inn bat li.

Fabrice inn bien gengn bate ek linn bizin admet lopital SSRN. Ban abitan inn bien mekontan. Nou pa kone si lapolis o-kouran sa drame-la.

An Desam tiena enn voler ki ti rant dan enn laboutik pou kokin whisky akot li ti bien gengn bate avek ban abitan-la. Eski sa pe vinn enn trend pou bat voler kan zot kokin ek non-pli la-zistis fer so travay? Met enn komanter anba.

Chek video:

Loading...

Comments

comments