Chemin-Grenier: Madhvi “Li fer mwa fim enn gandia apre fer sex avek mwa dan loto”

Loading...

Madhvi, 32 an ek abitant Chemin-Grenier, rakont nou so mezavantir ki linn pase avek Prakash, abitan Baie-du-Cap ek ena 38 an, kan zot inn sorti ansam pou la premie fwa avan yer.

Madhvi travay dan enn lekol dan le-sud ek finn fer konesans Prakash par Facebook. Zot inn bien koze ek zot inn desid pou zouen zot kamarad pou esanz kado fin d’ane. “Prakash dir mwa li kontan mwa ek anvi zouen mwa pou donn mwa mo kado lane,” Madhvi rakont nou.

Alos zot inn met enn rande-vou a Chemin-Grenier kot Prakash finn pase pou pran Madhvi dan so loto. “Mo pa ti kone li bwar ek fime. Me kan nou finn zouen li dir mwa nou al manz enn zafer avan apre nou pou al la-mer,” nou viktim dir.

Coup-la finn al dan enn restoran dan le sud pou dezene. Laba, Prakash finn ofer Madhvi pou bwar enn ver la-beer ki nou viktim pa finn refize. Apre 2-3 ver la-beer, zot inn repran loto pou al direksion la-mer La Prairie ki pre avek Baie-du-Cap.

“Prakash dir mwa ki li kontan mwa dan loto ek li dir li anvi fer mwa fim enn sigaret. Li dir mwa gandia sa. Monn gengn sok premie kou me li dir mwa pa bizin per. Zis fime ek apresie,” Madhvi kontinie rakont nou. Apre ki zot fini fime, Madhvi santi so latet tourne ek an-plis li ti bwar de ver la-beer.

A sa moman lamem, Prakash propoz Madhvi pou fer sex. “Linn koumans tous tous mwa partou ek dir mwa nou fer lamour. Li extra kontan mwa ek samem mo kado lane sa,” nou viktim dir nou. Madhvi dir ki li finn santi li hezite ek linn dir Prakash non sa ler la me li pan kapav evit le-pir sa zur-la.

Zordi Madhvi dir ki li santi li mal ek panse Prakash finn profit de li. Depi sa zour-la Prakash pan telefonn li ek pran Madhvi so call osi. Li santi ki Prakash finn koyonn li ek profit de so lekor. So latet fatigue ek pe dimann zot ki li bizin fer. Li pa kapav fer naryen paski li si li konplis akoz zot inn fim gandia ansam. Met enn komanter anba.

Comments

comments