Cité Hibiscus, Flacq: Enn Mama Ki Bwar Ek Sou Abandonn So Bebe 1 Mois Le 31 Desam

Loading...

Ashna S., 21 an, inn abandonn so ti baba 1 moua le 31 Desam dan lakaz enn fami dan Cité Hibiscus, Flacq. Lapolis in aret li.

Ashna ti bwar l’alkol ek ti sou kan linn abandonn ti baba-la Samdi. Linn kit li lo enn matla par ter ek sove.

Ti baba-la ti p kontinn plore. Sa inn alert enn vwazin kinn telefonn lapolis Flacq ek CDU.

CDU inn amenn ti baba-la lopital Flacq pou resevwar ban swin.

Lapolis inn aret mama-la mem zour. Finn inkilpe li d’abandon d’anfan. Lapolis inn obzekte pou remet li an liberte. Li touzour dan kaso. So ti baba dan enn shelter.

Ashna so fami dir: “Li bwar ek fer saki li anvi. Li amenn enn bien move lavi. De fwa nou pa mem kone kot li ete. Li rant lakaz apre 1 semenn parfwa.”

Loading...

Comments

comments