[Exclusive] Quatre-Bornes: Alia “Mo zardinie so madam dir mwa mo gard so mari ek li pou fer diab lo mwa”

Alia, ki ena 33 an ek abit Quatre-bornes, finn apros nou azordi pou dir nou so problem ki li pe fer fas ek pena solision. Li pe rod enn solision avek nou ou zot lepep.

“Mo ena enn tonton ki abit pre kot momem travay dan zardin kot mwa,” Alia dir. Li fer tou so bann plantasion ek li ena 59 an. Li fer tou so bann travay an prezans mari Alia. An plis, li fer bann travay metal divan Alia so lakaz kot li reste. Alia, ki ena 33 an, dir ki li marye apre ena zanfan ek zot tou bien amikal avek sa tonton-la.

“Mo dan laz so tifi,” Alia dir. Enn zur, tonton-la finn amenn so madam pou visit zardin Alia dan prezans Alia so mari ek mama. Madam tonton-la ti bien amikal ek finn fer konesans avek Alia.

Apre enn moua, madam tonton-la finn telefonn Alia pou zouenn avek li. “Mo finn dir aunty-la okay. Linn vinn lakaz kot mwa ek nou finn asize dan mo lasam pou koz koze,” Alia rakonte. Enn kou, madam-la dir Alia kifer li telefonn so misie kan li lakaz.

“Ena travay pou li ek mo bizin dir li vinn aroz mo bann plant. Akoz sa mo telefonn li,” nou viktim dir. “Li dir mwa mo pa gengn onte ki mo gard so mari ek li dir mwa gard enn mari ki dan mo laz ek kifer mo gard so mari,” Alia kontinie dir nou.

“Nou bann dimounn pov,” madam tonton-la reponn. Li finn koumans akiz Alia ek nou viktim dir li ki ena enn misunderstanding ek li pe fer erer. “Nou kouma papa tifi. Mo paye li pou fer sa bann travay-la,” Alia dir li.

Nou viktim dir nou ki li pa fer tonton-la travay gratis ek pran kas avek li kouma so madam inn dir. Apre sa, avan tonton-la so madam ale li dir li pou fer diab lo Alia pou detrir so la-fami. Alia konfirm avek nou ki tonton-la so madam finn osi dir ki pa tir li depi sa travay-la akoz li gengn kas pou sa.

Alia dir nou ki li per toulezur tansion ariv kitsoz. Li pa kone ki pou fer ek pe rod enn slision avek piblik. Met enn komanter anba kouma li kapav rektifie ou resoud sa problem-la amikalman.

Comments

comments