Santer Jahfazon Ek Port Parol Rastas Siva Pareemanun Finn Arete

Loading...

Jahfazon ti reserse par lapolis apre ki finn gengn pie gandia dan so lakaz a Rose-Belle. Ban limie brigad anti-drog Rose-Belle finn fer arestasion Wendy Ambroise, alias Jahfazon, kan li finn desann depi avion ki sorti Madagascar Mardi le 3 Zanvie.

Zot inn amenn Jahfazon dan biro l’ADSU Curepipe pou fer l’anket. Bann manb kominote rastafari ti rasanble divan biro l’ADSU azordi gramatin, Merkredi le 4 Zanvie. Zot reprezantan Siva Pareemanun finn osi interpele.

Wendy Ambroise ek Siva Pareemanun fer fas enn pose avek bann lezot mab kominote rastafari apre enn insidan ti eklate le 6 Me 2016. Ti dan zardin konpagni ek divan kazern santral pou enn mobilizasion an faver depenalizasion cannabis.

Loading...

Comments

comments