[Video] Réduit: Kamal “Li ti kouma enn sov-souri zean oubien enn alien”

Loading...

Kamal, ki enn fan Mo Ti News ek enn abitan Réduit, finn anvoy enn video ki bien etonant. Ladan nou trouv enn kreatir ki etranz ek personn pa finn kapav identifie li korekteman ziska ler.

Lo video-la nou trouv enn bet ki pe lite lo enn ta feyaz palmie ki finn sek.

Guet video-la:

Dapre bann informasion nou finn gengne, se enn lisien ki finn gengn malad ek tou so pwal finn grene. Li mars lo so 4 la-pat ek bizin ranpe pou bouze.

Met enn komanter si zot inn deza trouv enn kreatir parey anba.

Loading...

Comments

comments