[Video] Violan Insidan A Grand-Gaube: Ala Saki Finn Arive Pandan La-Nuit

Loading...

Radio Plus finn fer enn rezime lo sa violan insidan ki finn eklate dan la-nuit Mardi, le 3 Zanvie a Morcellement Sim Fat a Grand-Gaube.

Lapolis ti dan vilaz-la depi bien boner.

Ti enn la-nuit kosmar apre ki enn diskision ant de fami inn dezenere. Tousala akoz enn zistwar parking.

Enn lakaz ek enn veyikil inn insandie apre sa insidan-la. Inn servi cocktails Molotov, dapre bann temwin.

Video:

Ekout audio:

Tiena prezans lapolis dan sa rezion-la pou kalme l’espri. Bagar-la finn kontinie ziska tar dan la-nuit ek boner azordi gramatin. Partou finn kalme dan la-matine.

Dapre ban informasion, enn fami 9 personn, parmi ena zanfan, finn sekestre dan zot lakaz. Inn bizin intervansion Helicopter Squadron lapolis ek komando GIPM pou donn zot sekour.

Lapolis finn aret enn sispe. Li apel Pascal ek abit dan la-rezion. Li finn admet lopital apre so arestasion, li finn blese dan insidan-la.

Loading...

Comments

comments