Ladrog: Lapolis aret Ashish Dayal ek enn ofisie l’ADSU

Loading...

Se enn abitan Curepipe ki finn mansionn zot nom duran enn interogatwar, ek li finn indike ki zot ena enn lien avek zafer Hurreechurn. Ashish Dayal ek enn ofisie l’ADSU, konstab Joly, finn arete pou sa zafer-la.

Ashish Dayal, ki enn temwin vedet dan zafer Gro Derek, ti dan kartie zeneral l’ADSU dan la matine Zedi le 5 Zanvie. Li bizin konparet divan tribunal Mahebourg ansam avek konstab Joly.

Pou fer zot rapel, de kilo eroinn, valer marsan Rs. 30 millions, ti retrouve dan posesion polisie Arvind Hurreechurn, Mardi le 25 Oktob. Li ti pe retourne depi Madagascar. Li ti arete par lapolis. Me inn retrouv li mor dan so selil dan la-nuit Samdi le 29 Oktob ver minuit.

Loading...

Comments

comments