[Video] Laplaz Mont-Choisy: Guet L’eta Laplaz Apre Fet Lane “Sa pe santi pi”

Loading...

Plizir dimounn finn al laplaz koumansman lane. Ek zot inn abandonn zot salte lo laplaz kan zot inn ale.

A Mont-Choisy, Mardi le 3 Zanvie, nou finn trouv boutey ek bann manze ki finn zete partou ek mouss plin lo sa.

Video:

Lepep zot bizin reazir ek kan zot al laplaz, na pa polie li. Nou laguer pou nou laplaz apre kan nou al fer fet, nou kit nou bann salte nou ale. Nou lekip konsey ek konsiantiz tou dimounn ramas zot salte ou met li dan poubel avan zot ale.

Pans zot prosin, pans pou apre ek pa zis guet pou aster-la. Amize, fer tam tam, manze ek bwar me kifer zot pa ramas zot salte? Si zot estim zot laplaz kom pou zot mem parey kouma zot netoy zot lakaz, zot bizin fer parey lo nou laplaz. Anou pran nou responsabilite piblik.

Loading...

Comments

comments