[Confession] Vacoas: Diya “Mo per pou dir mo mari monn tronp li ek mo regrete saki monn fer”

Azordi Diya, 27 an, santi li koupab ek li finn gard sa sekre pandan plis ki 1 an. Li finn apros nou pou fer enn konfesion ek li pann resi koz avek personn apart nou. Diya inn fer request ki sa pa afekte so lavi prive ek nou anvi pass so mesaz an anonimite. Li anvi kone ki lepep pou dir paski li dan nwar.

Diya, enn fam marye ek abit Vacoas, finn dir nou ki linn marye 3 an de-sela ek tou ti korek dan so lavi maryaz ziska so misie tonb dan l’alkol. Li finn viktim violans domestik plizir fwa me linn manz so kou paski apart so mari li pena personn. Ariv 2 an so maryaz, Diya dir nou li finn rankontre enn personn, enn denome Sanjay, ki finn donn li so soutien dan bann moman dur.

“Mo latet ti pe fatigue boukou ek mo pena personn pou rakont mo soufrans. Mo ti kit mo mama papa so lakaz pou marye avek mo mari ki apel Pradeep. Azordi mo regrete saki inn arive,” Diya rakonte an larm.

“Kan mo finn konn Sanjay a traver Facebook, monn donn li mo nimero kontak pou rakont mo problem. Apre enn moua konesans, monn desid pou zouen li paski mo latet ti fatigue boukou,” li azoute. Zot inn zouen 3 fwa apre sa ek enn zour ladan Diya dir nou ki linn gengn relasion sexuel avek Sanjay akoz linn koumans gengn feelings pou li.

“Mo pa kapav gard sa sekre-la paski mo mari inn sanze. Ek mo per pou dir li la verite. Mo pa azir mwa kouma bizin depi sa inn arive,” Diya rakont nou. So lavi inn boulverse depi linn tronp so mari me aster Pradeep inn aret bwar paski li kontan Diya.

Ala Diya so mesaz ek li anvi enn komanter pozitif ki kapav ed li moralman. Li dir: “Mo kone pou ena boukou ki pou trouv sa move ek kritik mwa me monn al tonbe pou Sanjay akoz li ti bien caring. Mo mari ti rant dan la bwason ek li ti pe bien bat mwa. Mo ti dan nwar. Azordi linn sanze ek sa fer lour dan mo leker kan mo pans le pase. Mo anvi kontinie mo lavi maryaz avek li me sa sekre-la li tourmant mwa. Ki mo bizin fer? Ed mwa.”

Si zot ena kitsoz pou dir li ou si zot si zot inn deza pass par sa, met enn komanter anba. Note: tou nom fiktif lo l’artik-la.

Comments

comments