Beau-Bassin Ek Curepipe: Dekouver 2 Cadavre En Etat Dekonpozision

Loading...

De lekor an eta dekonpozision avanse finn dekouver azordi, Dimans le 8 Zanvie. Premie lekor inn retrouve a Robinson, Curepipe ek deziem lekor-la lo enn terin a Beau-Bassin.

Kadav-la pou de zom ek pankor konn zot idantite ziska ler. Bizin atann konklizion otopsi, ki pou pratike Lindi le 9 Zanvie, pou konn koz dese-la. Lapolis inn ouver enn l’anket dan tou le de ka.

Loading...

Comments

comments