Pailles: Louis Joseph, 65 An, Viole Natacha, 22 An, Ek Fer Li Enceinte

Enn denome Laval Joseph V., 65 an, anba verou. Li akize pou viol Natacha (prenom fictif), 22 an. Zen fam-la, ki soufer enn andikap extrem, ansint. Lapolis inn ouver enn l’anket.

Lapolis Pailles finn prosed a l’arestasion sa sispe-la Zedi le 5 Zanvie. Ena enn akizasion “aggravating sexual intercourse with an invalid person” kont li. Natacha, 22 an ek paralyze kote drwat, sourd, muet, soufer ban troub manto ek ena kriz epilepsi.

Li issu enn fami bien pov ek Natacha viv avek so mama. Li dir ki so tifi enn zanfan difisil, ki vinn violant kan refiz li kitsoz. Sirtou kan so mama dir li pa al laboutik tousel. An Aout 2016, Natacha finn tonb malad. So mama inn amen li lopital. Medsin ki finn konsilte li inn panse linn gengn kriz epilepsi ek finn preskrir li medikaman.

Bann moua inn pase ek mama-la inn remark bann sanzman dan konportman Natacha ki refiz manze ek zis dormi. An Oktob, li konstate ki vant so tifi inn arondi. Linn amen li lopital Dr A.G. Jeetoo ek medsin inn donn li medikaman lever me san oken rezilta. Mama-la desid pou fer enn test groses. Rezilta positif. Linn amen Natacha kot zenekolog pou rasir limem.

Laba, li finn gengn sok kan medsin inn konfirme ki Natacha ansint. Lapolis Pailles inn informe a propo sa. Me zot inn fer fas enn obstak akoz Natacha pa kapav explike. Le 5 Zanvie, bann ofisie inn resi explik Natacha ki zot anvi kone ek linn amen li ziska enn denome Laval Joseph V., ki pa abit lwin.

Sispe-la inn avoue ki linn gengn relasion sexuel avek Natacha. Li dir li finn donn li gato avan fer abus lo li. Ek plizir fwa sa inn deroule. Kan Natacha ti pe al laboutik tousel, li ti pe pass kot sispe-la pou pran gato. Se a sa bann moman lamem ki sispe-la ti pe profit de li.

Mama tifi la revolte. “Bann lotorite pa gagn drwa les sa ban kalite mons la sorti dan prizon. Si ti kapav, ti bizin pandi sa kalite dimoun la.”

Louis Joseph V. finn examine par enn medsin lapolis Vandredi. Li rest an detansion polisiyer.

Comments

comments