Plaisance: Clément allegue “Bann Parfum ki gengne dan Duty Free Shop pa orizinal”

Loading...

Enn l’anket lo bann alegasion kontfason an kour a Mauritius Duty Free Paradise. Enn klian finn afirme ki li finn asete de parfum dan laboutik Duty Free a laeropor Plaisance ki pa orizinal. Apre ki li finn intervenir dan enn radio prive, bann lezot klian inn manifeste ek zot inn osi dir ki bann produit-la pa orizinal.

“Parfum Chanel ki monn asete pa dure plis ki 15 minit. Calvin Klein li inkolor laba tandi ki orizinal-la li lezerman zonn,” Clément Cartier, ki enn klian, explike. Se le 8 Desam, kan linn retourne depi so vwayaz, sa abitan Curepipe-la finn pass Duty Free Shop a laeropor. Li finn konstat bann diferans ant bann parfum ki fek rantre ek bann saki linn deza servi. Li desid pou rant dan magazin parfum-la. Li remarke ki anbalaz-la parey, me CK One Calvin Klein ki ti expoze dan laboutik ek saki li finn asete laeropor ena diferans dan kouler.

Clément Cartier, ki travay dan domen touristik, inn raport sa zafer-la a l’Association des consommateurs de l’île Maurice ek port plint a Mauritius Duty Free ParadiseZot inn sezi tou bann parfum pou fer analiz.

Enn tigit apre, ban klian Clément Cartier inn fer mem remark. Ban vakansie ki sorti l’ile ser dir ki banla inn vann parfum kontfason avek zot osi. Se lerla ki Clément Cartier inn desid pou intervenir dan enn radio prive.

Apre so intervansion, enn abitan Goodlands inn pran kontak avek li ek inn rakonte ki an Novam, li ti asete enn Kenzo Women’s ki linn ofer so madam. Apre ki zot inn servi parfum-la, zot inn realize ki li pa parey kouma zot ti asete avan dan le pase. “Parfum-la pa ti parey,” abitan Goodlands-la indike. Me li pa ti port plint.

Solisite par l’express, enn sours bien plase a Mauritius Duty Free Paradise inn deklare ki enn l’anket inn ouver. “Me nou pa kapav fer naryin aster-la. Bizin atann fini anvoy ban esantiyon mezon mer ek gengn rezilta. Apre sa, la-dwann ki pou desid ban l’etap a swiv,” sours-la dir.

Loading...

Comments

comments