Shocking Video: Zot Abat Bann Brebi Ki An Gestation Dan Mauritius Meat Authority

Loading...

Bann zimaz la sokant. Dan la-nuit 31 Desam ziska premie Zanvie, MMA finn fer bann abataz mouton ki sorti Rodrigues. Saki sokan ladan se parmi bann brebi-la tiena bann brebi ki ti ‘pleines’ ek zot finn abatu kruelman.

Direkter MMA, Rajesh Dhaumoo, dir li pa finn etre informe ofisielman de sa insidan-la. Eski pou pran sanksion? Enn zafer a suivre…

Chek video (attention – images qui peuvent choquer):

Loading...

Comments

comments