[Video] Watch Veteran Indian Actor Om Puri’s Last Wish Before Death

Loading...

Om Puri inn mor Vandredi gramatin, 6 Zanvie 2017, apre enn massive heart attack dan so apartman. Li ti marye avek Nandita Puri an 1993. Zot inn separe an 2013 ek ena enn garson ki apel Ishaan.

Lavey lamor Om Puri, li ti pe atan so garson dan enn fet pou zouen li. Laba, linn telefonn Ishaan pou dimann li kiler li pou vini ek Ishaan dir li dan 5 minit. Me apre 30 min, li pan vini mem. Om Puri ti fini koumans bwar sa ler-la ek inn koumans tonb dan soufras ek tristes.

Om Puri inn al rod li dan apartman ek pann trouv li laba. Li retournn dan so kamarad so enn apartman, ki dan mem batiman, ek kontinie bwar. Kan li telefonn so garson, Ishaan dir ki zot dan fet ek p atann li. Me so papa dir li vinn guet li dan apartman me avan so ver fini. Sinon li pe ale.

Om Puri inn atann li plis ki 10 minit apre ki linn fini so ver ek inn desid pou retournn so lakaz. Li finn agrave par sagrin paski plis ki 10 zour li pann trouv so garson. Li ti bien pros avek so garson Ishaan. Samem ti so dernie wish pou guet so garson me sa pa finn exorse.

Video:

Loading...

Comments

comments