[Confession] Diya Ki Ti Trompe So Mari: “Monn resi dir mo mari lo sa zafer la mais…”

Loading...

Enn semen avan, Diya ki ena 27 an ek abit Vacoas ti apros nou pou fer so konfession. Li dir ki li ti tronp so mari ki ti pe bwar ek fer violans domestik avek li. Sa zistwar infidelite-la finn pase 1 an avan dan lavi Diya. Li ti apros nou an diskre pou dimann l’opinion piblik akoz li ti dan nwar.

Kouma zot konne, li ti fer konesans Sanjay a traver Facebook ki finn soutenir li pandan ki so mari ti pe fer boukou dominer avek li. Ek Diya dir nou ki li ti tousel ek san oken sipor. Zot inn koup kontak depi ki so mari inn sanze ek Diya dir li nepli kapav gard sa sekre la dan so leker.

Me apre ki nou finn pass so mesaz online an anonimite, li dir li finn gengn boukou kouraz pou rakont sa mezavantir-la avek so mari Pradeep. Li dir nou: “Mersi zot tou ki ti reponn a mo mesaz. Mo finn lir tou enn par enn ek monn pran enn desizion pou apros avek mo mari ek dir li la verite. Monn pran sa desizion-la paski mo pa anvi enn lot dimoune dir li ek li pans mal lo mwa. Kapav sa ti pou tourn pli mal.”

Diya rakont nou ki Samdi dernie le 7 Zanvie, li finn dir so mari ki linn fer konesans Sanjay kan li ti pe bwar ek bat li boukou. “Mo mari inn ekout mwa atantivman paski monn apros avek li bien. Monn rakont li kouma nou finn fer konesans ek kan nou finn zouenn. Me mo pann rakont tou an detay akoz mo panse linn fini konpran mwa.”

Nou fer zot rapel ki Diya ek so mari bien kontan zot kamarad. Zot ti bien ansam ziska so mari inn koumans bwar boukou. “Li ti ena enn det dan so latet akoz mwa. Mo pa ti konne li ti pran enn det Rs. 100, 000 ek li finn dir mwa lo sa apre ki monn rakont li. Tou inn korek aster ek so l’amour inn grandi pou mwa,” Diya dir.

Li remersie zot tou pou zot advice ek mesaz. Li dir ki nou pe fer enn bon travay formidab ek zordi so latet leze. Li ti mem pans bann zafer suisider kan li tousel lakaz. Me azordi, gras a lekip Viral Mauritius, so mari ek li viv bien ek zot nepli gard sekre ant zot kamarad. Zot si zot ena enn zistwar parey? ZOt latet lourd? Rakont nou.

Loading...

Comments

comments