Dram Dan Rivière-des-Anguilles: Uzma Soogund, 22 An, Mor Enn Mois Apre So Maryaz

Loading...

Sheik Hawshab Ghaboos ankor dan sok. Sa prof 26 an la inn perdi so madam Uzma Soogund, 22 an, dan bann sirkonstans trazik. Zot ti lo moto lindi aswar kan hijab zen fam-la inn may dan larou deryer. Zot inn tonbe ek zen fam-la pa finn surviv sa terib aksidan-la.

Lo sa motosiklet lamem sa kouple-la ti pe vwayaze.

Lafami Soogund ek Ghaboos inn afekte. Enn moua ek 8 zour avan, Hawshab ek Uzma ti marye. Apre sa, zen fam-la ki oriziner Chemin-Grenier, inn al viv avek so mari lari Dispensaire, Tyack.

“Tiena enn gran resepsion. Tou fami ti prezan. Zot ti kontan,” enn pros dir ki pa kowar sa lapert-la. “Le 25 Desam Ti ena enn lot resepsion a loner nouvo couple. Mari-la, ki travay dan enn lekol a Rivière-des-Anguilles ti fek pran travay.

Dapre enn pros, couple-la ti fek sorti enn magazin a Souillac ek ti pe al lakaz a Tyack kan dram-la finn prodir ver 8hr Lindi le 9 Zanvie. Kan zot inn ariv pon Rivière-des-Anguilles, hijab zen fam-la inn kwins dan rayon larou par deryer motosiklet-la. Uzma inn fer enn chute bien lour.

Anba motosiklet

Sok-la ti violan. Viktim-la inn kwinse anba motosiklet. Lapolis Rivière-des-Anguilles ek enn l’anbilans SAMU inn mande sur plas. Inn bizin intervansion pompie pou kapav tir Uzma.

Ban medsin SAMU inn konfirm lamor Uzma. So mari, ki ti dan sok inn blese lezerman. Ek finn amen li a lopital Jawaharlal Nehru a Rose-Belle. Apre ki li finn gengn ban premie swin, li finn rant lakaz. Linn fer enn alkol test ki ti negatif.

Apre ki finn larg li lo parol Mardi, misie-la inn bizin prezant lakour a Souillac. Linn inkilpe provizwarman pou omisid involonter. Linn pay enn kosion pou gengn liberte kondisionel. Dr. Prem Chamane, ki finn fer otopsi, inn atribie dese viktim-la a enn fractir krann.

Fineray inn fer kot paran Uzma lo larout prinsipal a Chemin-Grenier yer, Mardi le 10 Zanvie. Ti ena boukou dimoune, parmi bann paran, fami, koleg, pou vinn rann enn dernie omaz a zen fam-la.

“Uzma ti enn tifi bien kalm. Le 25 Desam, monn trouv li bien kontan avek so mari. Zot ti konn zot kamarad depi bien lontan. So ser inn bien afekte. Li pre pou akouse,” Sultane, tonton zen fam-la, konfie. “So bann paran inn efondre,” enn vwazinn azoute.

Lo rezo socio, ti ena boukou temwaniaz sinpati depi bann kamarad, pros, kan inn anons sa move nouvel la. “Uzma…u were a part of my life…u were the best girl i met,” nou kapav lir depi profil enn pros. “Mo pas croire mo même,” enn lot temwanie.

Sept viktim

Depi koumansman lane, sa fer setiem viktim ki trouv lamor lo nou larout. Le premie Zanvie, larout ti fer kat viktim a Pomponette ek Midlands. Enn zour apre, tiena de aksidan ankor a St-Aubin ek Beau-Bassin ki ti fatal.

Loading...

Comments

comments