[Exclusive] Cap-Malheureux: Kris “Mo fam inn kit mwa akoz li dir mwa ki mo ‘zizi’ tipti”

Kris, ki abit Cap-Malheureux ek ena 19 an, fek fini fer upper six ek pe atan rezilta. Li an vakans ek pa pe travay. Li rakont nou ki so latet pe fatigue depi ki so fam, ki apel Jane ek ena 18 an, inn kit li zis apre lane. Sa fer pre 10 zour ki so latet pa an plas ek linn apros nou yer, Mardi le 10 Zanvie, pou dir so zistwar.

“Sa lane-la ti pou fer trwa an ki nou ansam me Jane inn kit mwa le 2 Zanvie 2017. So problem se ki li pa gengn satisfaksion kan nou fer l’amour,” Kris partaz so emosion avek nou. Li finn azoute ki zot inn koumans gengn relasion sexuel apre 2 an ki zot ansam ek zot premie fwa ti an Novam zis apre Kris so l’examin HSC.

Kris rakont nou so premie fwa: “Mo fam dir mwa fini to dernie papier l’examin lerla nou pou sorti pou fer l’amour. Monn dakor paski li osi li ti fek gengn 18 an ek nou finn pans pou marye. Nou ti al dan enn kanpman ek ti ena enn lot couple ansam. Nou finn reste 2 zour ek tou inn pass bien.” Kris dir ki li finn gengn relasion avek so ex-fam plizir fwa ek Jane inn dir li ki li pa satisfe.

Kris dir “Jane finn dir mwa a sak fwa ki li pa gengn satisfaksion ek monn fer tou mo zefor. Azordi linn fini kit mwa ek mo frustre. Mo poz momem la kestion kifer linn kit mwa ek mo pa kapav reste san li. Ki mo bizin fer?”

Li bon nou konne ki Kris ek Jane tiena enn gran l’amour me depi zot inn koumans fer sex, tou inn sanze. Dan l’espas 30-40 zour zot inn separe. Kris pann per pou dir nou ki so sex mezir pli ki 10cm an ereksion. Li pe dimann l’audience ki li bizin fer pou li santi li moralman korek. Met enn komanter anba si zot ena kitsoz pou dir Kris. Pa pran plezir paski Kris inn dir nou li moralman afekte ek inn pans suisid tou avan apros nou.

*Note: Kris ek Jane 2 nom fictif.*

Comments

comments