Quatre-Soeurs: Prakash “Mo finn gagne sok kan monn trouv sa mangue geant-la lo mo pie”

Loading...

Dam natir pa aret fer nou sirpriz. Prakash Surnam, enn planter ki ena 53 an ek abit Quatre-Soeurs, finn kass enn mangue ki pez 1 kilo 150 gram dan so lakour.

“Se kan mo ti pe rod mangue mir ki mo finn tonb lo sa mangue zean-la. Mo finn kass li ek montre mo madam. Linn propoz mwa pou amen sa laboutik pou fer peze.”

“Dan laboutik, personn pa ti pe kwar ki enn mangue sa. Ek vrer mem kan guete, ou pa pou kwar ki li enn mangue. Zot ti pe kwar ki enn zavoka sa ou enn lot fruit,” Prakash rakonte, ki enn planter dan so bann letan lib.

Dapre Prakash, sa mangue-la li enn varyete ki nou apel “mangues litchi”:

“Premie fwa ki mo pie mangue, ki ena 25 an, finn raport enn mangue sa pwa-la. Mo kontan mo finn trouv sa. Mo finn gengn sok a premie vu. Mo pe pans pou less li mir. Apre sa, mo pou gout li pou konn so gou.”

“Si zot pe pase sa ler la, mo pou donn zot enn trans…” Prakash Surnam dir.

Loading...

Comments

comments