Rose-Hill: Enn Fam Abiy An Burqa Ek Kokin Dan Enn Bijouterie

Loading...

Enn fam ki finn met enn vetman tradisionel islamik inn kokin 3 bizou pou enn valer total Rs. 174 000 dan enn bizouteri a Rose-Hill.

Sispe-la ti rant dan enn lot bizouteri avan.

Se enn vol ki peu ordiner ki finn arive dan Rose-Hill yer, Mardi le 10 Zanvie, ver 14hr. Enn fam ki finn met enn burka, enn vetman tradisionel islamik ki kouver lekor ek vizaz, inn prezant limem dan enn bizouteri ki trouv dan larout prinsipal a Rose-Hill, kot li finn kokin 3 bizou.

Voler-la inn dimann pou esay enn “batana” (brasle) an l’or. Li finn fer vandez la konpran ki bizou-la ti tro etrwa pou so pwanie. Alors li finn esay enn deziem brasle an l’or ek linn dimann pou esay enn trwaziem.

Vandez-la inn donn li brasle saki linn swazire, me linn les lot de-la lo kontwar. Sa moman lamem, kliant-la inn pran de brasle-la ek “batana” linn sove.

Kan linn ariv an deor bizouteri, fam en burka-la inn mont lo enn motosiklet ki ti pe atan li. Pilot motosiklet-la inn demare lo vites ek inn diriz li ver sant Rose-Hill.

Lapolis inn mande sur plas pou pran temwagnage dan bizouteri. Avan komet sa vol-la, voler-la ti rant dan enn lot bizouteri avan ki trouv pre, me li pann kapav kokin laba. Montan vol-la estime a Rs. 174 000. CID Rose-Hill pe rod sa voler-la ek so konplis.

Loading...

Comments

comments