[Video] Saint-Pierre: Enn Adolesan 16 An Mor Sur LeKou Dan Enn Aksidan Motosiklet

Witiem viktim lo nou larout depi koumansman lane. Azordi, Merkredi le 11 Zanvie, enn adolesan 16 an inn mor sur lekou kan zot motosiklet inn derape. Aksidan-la inn arive dan l’apremidi a St-Pierre. Li finn prozete lo koltar ek li finn mor sur lekou. Viktim-la abit Agrément, St-Pierre.

Ti ena enn lot personn lo motosiklet-la. Ek li finn sape avek ban blesir.

Sa fer deziem motosiklist ki finn trouv lamor depi koumansman sa lane-la. Lindi, Uzma Sugun, 22 an, inn perdi so lavi britalman kan motosiklet ki so mari ti pe kondir inn rant dan enn kanivo. Vetman zen fam-la inn kwinse dan rayon motosiklet, dapre informasion ki nou finn gengne.

UPDATE

Dapre enn vwazinn ki ti lo larout. Dashin Iteea ti p rod so mama kan li ti lo koltar. “Linn dir ‘ser mwa for, dir mo mama vin sers moi ek mo pou mor,” Maryse Laretif rakonte.

Video:

Dapre bann vwazin ki ti prezan sur plas, enn aksidan similer ti prodir mem plas an 2010, inplikan de zen. Ti ena enn mor ek enn blese, ki ti dan koma.

Comments

comments