Chemin Grenier: Amit “Mo vwazin dir mwa gete ki to pou fer kan mo dir li so drain pe afekte nou”

Loading...

Amit, ki abit Chemin-Grenier, inn apros azordi pou rakont enn problem ki li pe gengne avek enn vwazin. Li dir ki kan ena lapli so desarz dilo vinn lo simin ki zot pase ek rant direk kot li ek so ser so lakaz. Amit dir ki sa simin-la li pa koltare ek sa vinn labou kan zot ena pou sorti.

Kan ena lapli, sa dilo la akimile, rant dan nou lakou, simin-la vinn labou ek sa fer moustik. Amit rakonte ki so ser trouv anba ek tou dilo traverse ek rant dan so lakaz. “Mo finn al koz avek mo vwazin ek kan monn dir li lo sa problem la, li gengn pou lev avek mwa ek linn dir al gete ki to pou fer. Kan lapli tonbe dilo ramase partou ek mo per tansion ena lapli torensiel enn zour ek partou inonde kot mo ser,” Amit dir.

Apre sa, Amit inn telefonn biro saniter pou explik sa problem-la ek zot inn dir zot pou vinn gete biento. Me zame zot inn vini ek inn fini fer plis ki 10 zour. “Mo mama malad. Ti ena enn zour kot li ti mank glise ek mo pa envi ariv pli pir. Mo pa pe trouv oken solision paski mo vwazin pe avoy ferfout me mo gengn traka pou mo la fami,” Amit azoute.

Nou viktim pe rod enn solision avek nou kot li kapav regle sa problem-la pli vit posib avek so vwazin ki pa pe dakor fer kitsoz. Kot li kapav raport sa ou eski li legal met desarz dilo lo simin ou lakour lot dimoune? Met enn komanter anba pou trouv enn solision pou li.

Loading...

Comments

comments