Tisha: “Mo premie mari inn gard maitresse mo bofrer ek mo deziem mari inn garde mo belser”

Li finn kwar lo bann belles histoires d’amour. Azordi, li ena l’inpresion ki so bann douler ek soufrans pena valer. Personn pa pe ekout so bann kri. Tisha* inn konfir avek nou ki li konn 2 zom dan so lavi, ki finn donn li 2 zanfan saken, me ki finn abandonn li pou enn lot fam. Premie mari-la inn kit li pou enn maitresse so bofrer ek deziem-la inn kit li pou so belser, madam so frer.

Azordi, Tisha dir li retrouv li dan la mizer avek so 4 zanfan, ki ena 1 an a 15 an, lo so sarz. “Mo pa finn gengn la sans pou amen enn lavi en couple normal,” li dir tristman.
Se an lane 2000 ki li finn rankontre David*, 30 an, pandan enn sware a Trianon. Sa lepok-la li ti ena 20 an ek so prince charmant ti pe okip enn kanpman a Rivière-Noire.
5 moua apre, zot inn desid pou viv ansam ek inn al reste Bambous. Zot inn gengn 2 zanfan. Apre enn letan, David perdi so travay ek inn gengn enn boulo kom mason. Li koumans vinn violan ek enn kourer zipon, dapre Tisha. “Mo pa ti ena drwa fer li oken repros. Li ti pe bat mwa pou naryen ditou. Pou mo bann zanfan, mo finn ress avek li ek monn aksepte soufrir an silans.”

Malgre sa, zot relasion inn pli anpire ek vinn konplike. Li explik nou ki mari so ser ti ena enn relasion extrakonzigal. “Apre bann diskision, mo bofrer inn desid pou kit so maitresse pou sap so couple. Apre sa, David inn desid pou kit lakaz ek inn al viv avek fam-la. Li pa mem okip so bann zanfan,” Tisha deplore.

An 2013, li fer konesans enn lot zom ki 7 an pli zen ki li. Zot inn ress ansam kot Tisha so paran, kot so frer osi viv ek so belser. Avek Jean*, nou interlokitris finn gengn 2 zanfan ankor, ki ena 1 an ek 3 an.
Me zot relasion pa finn deroule pandan lontan. “Li ti violan li osi. Mo finn al tir li avek bann lezot fam. Par laswit, mo ti ansint sis mwa kan monn dekouver ki li ena komeraz ek enn lot fam, me mo pa ti kone ki sanla sa,” li dir. Se apre mo akousman ki linn aprann sa ‘fam’-la ti so belser sa, ki ti pe viv anba mem twa.
Le 19 Fevrie 2016, zour so aniverser, Jean ek so nouvel maitresse inn kit lakaz pou al viv ansam. Tisha inn explike ki li ti enn obze sexuel pou so ansien konkibin ek inn port plint kont li pou sodomi. Li finn gengn enn protection order akoz li finn subir bann violans domestik toulezur.
Li soufrant azordi, ek sa mama-la pe viv avek difikilte avek enn pansion invalid ek prie pou enn lavi meyer pou so bann zanfan. Tisha inn lans enn apel pou tou saki anvi ed li ek donn li bann provizion pou so ti bebe. Zot kapav kontakte lo 5907 5145.
*Prenom modifie.


Comments

comments