Meurtre A Henrietta: Farzia “Monn touye mo mari akoz mo pann dakor so deziem Nikkah”

Loading...

Douz an. Farzia Ramjaun, 50 an, inn pran otan letan pou avoue ki li finn touy so mari, Iqbal, ki tou dimounn ti panse linn swiside. Mardi le 24 Zanvie, sa fam de menaz-la, ki abit Edoo Lane Henrietta, inn avoue ki li ti anpwazonn so mari avek cyanure. Rezon: So mari inn kontrakte Nikkah (maryaz relizion islamik) avek enn lot fam, san so konsantman.

Farzia inn arete Mardi par bann limie Major Crime Investigation Team (MCIT), apre ki lakour finn trouv bann failles dan l’anket preliminer lo lamor so mari. Li finn tradir lakour Curepipe mem zour. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte.

Enn sarz provizwar de meurtre inn loze kont li. Ek padan so interogatwar Merkredi, Farzia inn explik bann anketer ki li finn gengn cyanure avek enn zom ki ena 40 an parla, ki travay kom enn bouzoutie. Zom-la inn interpele par lapolis ek pou konparet lakour aozrdi, Zedi le 26 Zanvie.

Sa zafer-la remonte a 25 Zanvie 2005. Iqbal dimann Farzia ek so 3 zanfan pou prepar enn sorti ant fami. Me zis kan inn ariv ler pou kit lakaz linn sanz lide.

So bann pros inn soupsonn enn swisid

Iqbal so madam inn ankoler paski, 2-3 zour avan, linn aprann ki so mari inn kontrakte enn Nikkah avek enn lot fam, san ki li dakor. Kan linn rant lakaz aswar, enn diskision inn eklate. Se a sa moman lamem linn desid pou anpwazonn so mari.

Lekor Iqbal inn retrouve dan so garaz mem zour. Se so 3 zanfan kinn remarke ki zot papa ti inkonsian anba. Bann pros inn panse linn swiside paski zot kone li ti ena bann problem personel. Apre enn l’anket lapolis Vacoas, bann limie inn avoy dosie-la buro DPP.

Boukou dimounn dan l’antouraz Farzia pe dimande kouma linn kapav fer enn zafer parey azordi.

Bann pros inn afirme ki sa mama-la inn sanze brit apre lamor so mari, me zot inn panse ki li normal akoz sok linn gengne. “Nou ti pe dir ki linn tromatize apre lamor so misie,” enn pros dir.

Dan zot union, 2 tifi ek 1 garson finn ne. Iqbal, proprieter enn quincaillerie ek plizir kamion, ti pe asire ki so zanfan pa mank naryen me li pann kapav res fidel. “Tou dimounn ti kone ki Iqbal ena liezon me so madam ti bizin kit li… kifer linn touy li?” enn kouzin viktim-la dimande. “La fami ankor dan sok. Nou pann kapav dizer sa.”

Bann pros Farzia osi inn afekte par sa nouvel la. Me zot pann anvi fer oken komanter.

Loading...

Comments

comments