Cap-Malheureux: Abir Soondur, 3 An, Mor Nwaye Dan Pisinn So Gran-mer “Li ti pe anvi zoue dan dilo”

Loading...

Enn garson ki ena 3 an inn mor nwaye dan enn pisinn dan domisil so gran-mer maternel a Pavillon, Cap-Malheureux, dan l’apre-midi Merkredi le 1er Fevrie. Tou fami boulverse par sa dram-la.

Sa dram-la inn sok antie vilaz Cap-Malheureux. Tipti Abir Soondur, ki so gate apel Mahi, inn mor nwaye dan enn pisinn ki trouv dan domisil so gran-mer Ameena, 50 an. Gran-mer-la ti pe naze avek Abir ki ena 3 an. Ameena inn sorti depi dilo pou al sof manze. Avan sorti, li dir ki linn ti so peti-fils depi dilo.

Enn ti letan apre, kan linn guet deor, gran-mer-la, ki ti dan la kwizinn, inn trouve ki so peti-fils pe debat dan dilo pisinn. San tarde, Ameena inn zet dan dilo pou port li sekour. Tipti Abir, ki ti touzour an vi, inn transporte an irzans a enn klinik dan Grand-Baie kot linn admet dan swin intansif. Ver 14hr15, ti garson-la inn pouss so dernie souf.

So lekor inn transporte a la morg lopital Victoria a Candos pou fer otopsi. Dr. Maxwell Monvoisin ek Dr Prem Chamane inn atribie so dese a enn asphixi akoz nwayad.

Ameena, gran-mer la, pa pe aksepte ki so peti-fils inn kit sa le mond-la dan enn maniyer trazik. “Mo tifi inn vinn depoz Mahi kot mwa Merkredi gramatin. Li ti pe anvi zoue dan dilo, ek monn akonpagne li dan pisinn. Li ti kontan. Enn ti moman apre, nou finn sorti depi dan dilo akoz mo ti ena pou sof manze,” Ameena rakonte.

Apre, li dir, “kan mo finn get deor, monn trouv Mahi pe nwaye. Mo pa kone kan linn rerant dan delo. Monn tir li vit ek mo finn donn li bann premie swin. Linn vomi ek monn amen li klinik. Sa dram-la inn zoue dan mwins ki enn minit,” gran-mer-la konfie a Defi Quotidien.

Zanfan Gayar

Li dir li ankor dan sok. “Kan mo get sa piscine-la, mo trouv zimaz mo zanfan pe nwaye. Mo pa ti atann ki enn dram parey pou arive. Sa pisinn-la fer mwa rapel lamor mo peti-fils. Mo tifi inn tromatize par lamor so ti garson.

Elle se dit toujours sous le choc. « Kan mo get sa piscine-la, mo trouv zimaz mo zanfan pe nwaye. Je ne m’attendais pas à ce qu’un tel drame se produise. Cette piscine me rappellera toujours la mort de mon petit-fils. Ma fille est traumatisée et elle ne cesse de pleurer. On a perdu le prince de la famille. Mahi était un enfant gaillard et très intelligent. Il était aimé de tout le monde. Il nous manquera beaucoup », pleure la grand-mère.  Li pe zis get piscine ek li pe panse so garson pe dormi. Li dan sok. Kan nou pe koz avek li, li pa pe konpran nanie ki pe arive,” Nazeer rakonte. Fineray tipti Abir inn fer Merkredi le 1er Fevrie a 21hr.

Comments

comments