[Video] Meteo: Fort Tanpet Carlos Swiv Direksion Ver Moris

Loading...

Enn avertisman siklonn klas 2 touzour an viguer a Moris. A 22hr, fort tanpet tropikal Carlos ti trouv anviron 270 kilomet o nor Moris. Li pe deplas enn direksion zeneral sud-sud-est a anviron 5km/hr.

“Dapre intansite ek trazektwar Carlos, enn avertisman siklonn klas 2 an viguer a Moris,” stasion meteorolozik indike dan so siziem biltin siklonn ki finn emet 22hr15 azordi, Dimans le 5 Fevrie.

Bann manb piblik konseye pou konplet bann prekosion neseser.

“Letan pou ress nuaze a kouver avek bann avers otour l’il. Bann avers pou modere ek for osi a partir sa lanwit-la avek bann loraz izole,” stasion Vacoas presize.

Bann lariviyer ek lezot kours dilo pou deborde. Piblik konseye pou pa al bann plas koumsa. “Pou ena brouyar partou partou ki kapav redwir vizibilite. Bann saki pou lo larout bizin ress boukou pridan,” stasion meteo Vacoas explike.

Pou ena bann rafal 80km/hr dan sertin l’andrwa. La mer pou move avek bann vague sorti lenor pey. Bann sorti an mer fortman dekonseye. Prosin biltin pou emi a 4hr15 Lindi le 6 Fevrie.

Comments

comments