Highlands: Sahil, 23 An Ek Abit Phoenix, Dir “Mank tigit sa pie la tombe lo mo loto”

Loading...

Sahil, ki ena 23 an ek abitan Phoenix, finn anvoy nou enn foto enn pie ki finn tonbe lo larout prinsipal a Highlands. Li dir ki sa pie-la inn tonb divan li ek enn tigit ankor sa ti kapav tonb direk lo so loto.

“Mo ti pe sorti kot enn fami ki abit Hermitage ek al direksion Phoenix kot mo abite. Sa ler la mo ti dan loto ek enn pie tonbe kouma mo fini pase a Highlands. Monn tir enn foto ek anvwaye,” Sahil dir nou. Li rakonte ki maler pena loder ek azordi li ti kapav blese si pie la ti tonb lo so loto.

Sahil inn konsey ban otomobilist ou n’inport kisana pe servi larout, pou ress boukou vizilan ek pridan. Pena ler enn pie kapav tonb lo zot ou pena ler kitsoz kapav anvole ek tap avek zot. Letan bien move otour Moris ek lapli for dan sertin rezion.

“Mo konsey la popilasion fer boukou atansion sirtou kan zot an deor. Evit fer bann sorti initil,” Sahil azoute. Si bann otorite konserne kapav retir sa pie la pli vit posib ti pou bon, nou pe pass sa mesaz la a zot tou. Simin highlands inn bloke enn tigit akoz sa pie-la ek roul dosman kan zot dan le paraz.

Si zot ena foto ou video kitsoz ki pareit grav, anvoy nou lo inbox Facebook – La Gazette

Comments

comments