[Exclusive] Moka: Deepa, 20 An, Dir “Monn gengn sok kan monn trouv mo lom dan enn clip porno avek enn lot fam lo so portab”

Loading...

Deepa* (nom fiktif), 20 an ek abitant Moka, inn apros nou yer, Mardi le 7 Fevrie, pou rakont nou sa sok li finn gengne kan linn pran so lom so portab semenn pase pou cheke. Li dir nou li pann fer so lom kone li pe guet so portab paski li ti pe dout li pou enn sertin tan akoz so konportman ti sanze. Li bon nou kone ki Deepa inn dir nou zot ansam pandan 2 an.

Nou viktim dir nou li ti zouen avek so lom, ki apel Ricky* (nom fiktif) ek ena 22 an, semenn pase ek zot finn al pass enn letan dan enn kanpman. Zot abitie gengn relasion kan zot zouen ek zot inn mem pans pou fianse sa lane-la. “Ricky fini zouen mo mama ek monn fini al kot li osi. Nou paran dakor pou nou marye ek zot inn dir kapav sa lane-la nou pou pass enn bague. Semen pase li ti off ek nou finn desid pou pass enn letan ansam dan enn kanpman a Flic-en-Flac,” Deepa dir nou.

Kan zot finn rant laba, ti pe fer bien so ek Ricky* inn desid pou al pran enn bain. Sa fer enn semen apre ki zot pe zouen, Deepa rakont nou. “Monn trouv li sanze depi enn moua me mo pann kas latet akoz parfwa li gengn problem dan travay. Kan linn al baigne, monn desid pou chek so portab enn kou. Kan monn ouver enn premie video pou guete, monn gengn sok pou trouv li touni avek enn lot fam dan enn pozision konprometant. Ek mo sure ti li mem ti lo sa video-la,” nou viktim azoute.

Deepa pann resi guet clip-la net paski Ricky ti fini pran so douche ek ti pe sorti salle de bain. Nou viktim pann dir so lom naryen paski Ricky nerve bien vit. Ek osi, Deepa enn tifi bien rezerve ek sansib. Sa inn bien bless li boukou, ek li pann re zouen Ricky fini fer enn semen paski li travay ek nou viktim so leker ankor lour. Li pankor dir sa personn ek nou viktim dir nou linn rant dan depression. Li ti mem pans bann zafer swisider. Me nou finn ankouraz li ek desid pou rod enn solution pou li a traver nou l’audians.

“Mo leker bat for toulezour, mo pa kapav dormi, sa clip-la hante mwa kan mo ferm lizie. Mo pa kwar ki monn trouv li dan enn clip ek sa si touni avek enn lot fam. Ki ena pli divan mo pann resi guete me mo sure linn tronp mwa. Ki mo bizin fer. Donn mwa enn solusion,” nou viktim dir nou. Si zot panse zot ena enn konsey pou li, met enn komanter paski li pou swiv sa l’artik-la.

Comments

comments