Dan Le Sud: Li Circule Lo Motosiklet Ek Trap Doudou Bann Fam Avan Sove; 3 An Prizon Pou Li

Malgre li finn gengn kou dan le pase pou bann deli similer, me sa pa finn anpess li pou residive.

Enn misie sorti dan le Sud finn kondane 3 an prizon dan lakour intermediyer pou atanta a la puder. So fantasme: Touss doudou bann fam. Li ti pe fer sa dan le Sud pey prinsipalman.

Li ti pe atak bann fam ki mars tousel dan lari avan fer sa zess deplase-la. Sa misie perver-la ti pe sirkile dan motosiklet ek li pa ti ena permi pou kondir.

Kan li fini reper so viktim, li roul pre kot li ek atrap so doudou avan sove. Akize-la inn pey enn l’amann Rs. 15 000 pou roul lo moto san permi. D’ayer, linn deza kondane dan le pase ek inn pass 6 moua dan prizon pou enn deli similer.

Comments

comments