Lopital Brown-Sequard: Manveer “Bann infirmie trie manze avan donn nou ek dop nou avek medsinn aswar pou zot bwar larak ek bat kart”

Ena enn parmi nou ban fans ki finn apros nou yer, Samdi le 11 Fevrie, pou denons operasyon bann infirmie dan lopital Brown-Sequard a Beau-Bassin. Nou finn gard li anonim ek nou denom nou informater Manveer. Li dir nou ki li ti admet enn semen laba akoz so latet ti fatigue a lepok ek inn trouv maltretans ki finn deroule dan lopital-la. Linn desid pou revele.

Li finn poste sa lo enn grou lo Facebook ek chek so mesaz anba:

“Friends I would like you all to spare only 5minutes to read that post please so that you all would know the truth of Brown Sequard Hospital, Please ..Thank you. Lets make An intro for that “soidisant a good hospital” .. Zis dehor li zoli sa..! Endans li plis kaka ki tout..! Si azordi mo pe koz tousala c akoz mone koner kuma BSH fonctioner..! #Premier dabord pas zis dimoune ki fou ki al faire treatment la bas.! Dans sa lopital la kan ou rentrer premier dabord pena oken staff ena manier kozer. Zot pe taler e get television. si ou demand kiken kitsoz c kumadire ine mari deranze li.!!! Dans la salle endans Bane infiermier la zot traite patient kumadire lichien..#bater #Zourer .. Aster si patient la al against Bane infiermier la ..Li gagne #Bater e quand fini gagne #bater zot dope patient la ar #medcine. E toulejours li kumsa!! Quand manger vini zot fini tir saki bin la pou zot e lerla zot servi patient le res!! E la fason ki zot servi sa manger la c pitier sa, lichien pli bon ki sa bane patient la..Gagne manger la ek so zourer tou..!! E asoir zot donne tou patient medcine dormi “ki doctere pane prescire dans zot dossier ” pou tou patient souler boner e lerla zot faire #tamtam. Ki tamtam zot faire.. C zouer card r #Cash, #Boire #larac e #fumer dans la salle endans. Dans le passer ine mem arriver kot 1 Infiermier ine boire e ine gagne relation sex avec 1 patient garcon e zot ine touffe sa akoz patient li pas korek 100% mentally.. e zot ine mem faire li gagne peur pou pas dire..! Telment bane infiermier la sovaz e trest patient kuma lichien si kiken kozer ..zot bat li e zot met li dans cellule noir .. e lendemain zot koz menti r so doctere ki soidisan li kumsa bla bla zis pou faire li pas gagne decharge..!! E doctere li pas mem ekute patient la ki vraie e mentiii akoz doctere la li soidisan li ena bku patient e round up pou faire mais menti.. li tayer razer li aller akoz tanto li ena pou al faire consultation priver pou bez cash..! Bane camarad tou mo mots vraie.. bane patient dans mental mari mizer passer la bas. sa bane infiermiers la mari #dominer zot faire..!! Aster bane patient.. bane infiermier la ek so #ward_Manager tou zot ferm sa bane patient 1 journer dans 1 la salle kot pena distraction..absolument kuma prison,, plis #pire ki prison bizin dire..!!.. zis dans lheure manger ki zot ouvert la port la e laisse banla sorti pou manger..! kumadire zanimo dans cazot..! Ena 1 television pour patient mais bane infiermiers pas laisse zot geter.. zot ferme bane patient la 1 journee pou zot gagne trankiliter..!! Tous le gramatin zot pou faire bane patient nettoiye la salle en kuyone zot ek 1 cigarette..! imaginer balier e passse mop dans 1 la salle pou 1 cigarette..!! Ena mem bane infiermier ki vend cigarette detaille avek patients..!! si 1 patient faire lageul be asoir quand arrive lheure #medcine #case lor patient la..Bane #infiermier la pou so F… avek medcines dormi plein tek..Pou dope li pluto..e sa osi bane medcines ki doctere pane #prescire dans so #Dossier..!

Ena bane #viyer persone kot zot fami ine vine #abandonne zot dans mental.. sa kaliter #dominer zot faire la ,, #zourer..#maltraiter..! bane infiermiers dan bsh la faire zot travaille kumadire zot pe #rane sa bane #patient la 1 service ..!! Doctere plis bezer.. li pou consulter patient la sans #ekute li .. dans 2 #minutes line fini tir conclusion malade patient la kan c pas le cas..!! Doctere la ..ki soidisant specialist tayer razer vite vite .. mort vive dans la salle toi..! E si patient la koz #against or report infiermiers la be asoir dopage medcine e pou rod 1 pretext ppu transfer li dans viyer la salle kot bizin dire cimitier plus propre ki sa..! De coter la cuisine bSh plus bezer.. nou pay tax dans sa pay la..Pour ki nou gagne bon service public alor pa vo la peine kiken vine dire si pas trouve bon al clinic si pas ki..!! c avek cash lepep ki pay zot pou faire 1 bon travaille..!! Prisonier so la salle apart sa..Apel sa high security ward .. li parey kuma prison mem! Pour prisonier rien a dire.Criminellr res criminelle.! Mo expect authoriter prend sanction 1 jour..! C sa la veriter BROWN SEQUARD HOSPITAL.. Mo ti pou contan bane infiermier la bat r sa post la e lire li E GAGNE IMPER LA HONTE BANE SANS LAMOUR PROPRE LA.. MO ASSUME SAK MOT KI MONE DIRE LA DANS QUAND KI LI TOTALMENT VRAI..! Bane dimoune ki ena fami dans brown sequard please suivre zot proche bien ..!! Pas laisse bane kuyon kuma sa bane infiermiers la faire dominer r zot fami ..!”

Kouma zot trouve ena boukou maltretans dan lopital a Beau-Bassin. Saki pa fou vinn fou laba ek so ou fer tapaz ou gengn bate ek banla dop ou avek medsinn aswar pou zot tou dormi boner apre fer tam tam.

Inn ariv ler pou aret sa ek nou dimann piblik ou bann otorite konserne fer enn surprise check laba. Nou fini pass le mesaz ek nou anvi pran aksyon kont banla. Met enn komanter anba si zot kone ki kapav fer ou si zot ena enn solisyon pou sa.

Comments

comments