[Audio] Swisid Ketan Lodah: “Linn embras mwa de kote lazou. Li dir li pe alle. Linne tir koutbal. Panne kapave fer nanie”

Loading...

Enn nouvo dram fini sekoue la fors polisiyer. Konstab Ketan Lodah, ki ti afekte stasyon Albion ek ena 31 an, inn donn li lamor par tir enn kout bal dan latet, dan lakaz so ma tante a Gros-Cailloux, Petite-Rivière, Dimans le 12 Fevrie.

Zot tou pe kwar ki sa swisid-la ena pou baz enn diskisyon konzigal. Dimans, sa zen zom-la inn kit so lakaz ver 6hr pou al travay Albion. Linn fer ‘first shift’. Apre so servis, linn kit stasyon avek enn revolver ek de kartouss ki ti trouv dan ‘strong box’.

Ekout audio par Defimedia:

Ketan Lodah finn answit rant kot so ma tante Sangeeta. Ki finn pase answit? Al Khize Ramdin, enn zournalist Radio Plus, inn dir nou plis lo sa lo audio lao.

De so kote, Sangeeta, ma tant Ketan Lodah, ankor dan sok. Linn asiste a enn terib sen Dimans le 12 Fevrie san kapav fer kitsoz: So neve inn donn limem lamor kout bal lo latet.

“Linn embras mwa de kote lazou. Li dir li pe alle. Linne tir koutbal. Panne kapave fer nanie», Sangeeta temwanie lo Radio Plus.

Ekout audio par Defimedia:

Comments

comments