Balaclava: L’ADSU Ek Dwanie Met Lamin Lo Rs. 8 million Haschich Ek Gandia Ki Disimule Dan Bann Poset Savon

Loading...

Bann dwanie ek azan brigad antidrog inn dekouver enn nouvo astus bann trafikan ladrog pou fer ladrog rantre dan Moris. Zot inn dekouver enn kolis ki ti ena 2,847 kg haschich disimule dan bann poset savon sorti Ghana.

Se dan enn antrepo konpagni DHL a Plaine-Magnien ki zot inn fer sa dekouvert-la. Valer sa sezi la estime a Rs. 8 millions. Bann anketer pe esay retras kontak lokal, enn personn ki abit Balaclava par so portab.

Kolis-la, ki ti plase dan enn kartron, finn rant Moris depi enn vol South African Airways le 28 Zanvie. Expediter-la li enn denome David Simon, ki abit Accra, Ghana.Kolis-la ti destine a Andrew Simons ek so l’address se Turtle Bay, Balaclava. Se pwa abnormal kolis-la ki finn evey bann soupson bann ofisie ladwann ek l’ADSU. Ek zot inn fer prosedir pou pass kartron-la par scanner ek inn dekouver 10 sachet ladan.

Bann limie l’ADSU a l’aeropor ek bann dwanie inn ouver kartron-la. Bann poset-la mezir 10 cm ek ena enn sirkonferans 29 cm. Zot kontenir ban savon diferan mark. Bann anketer inn osi dekouver rezinn cannabis, sa ve dir haschich. Zot inn gengn konfirmasyon gras a Cassidy, lisien renifler Mauritius Revenue Authority (MRA). Dan sak poset ti ena anviron 300g cannabis. Zot inn gengn 2,847 kg total ki finn sezi.

Inn fer enn l’exersis ‘controlled delivery’ pou met lipie ziska kontak lokal. Bann limie l’ADSU finn kontakte Andrew Simons. Zot inn dimann li pou vinn rekuper kolis-la. Me, apre sa call la, sispe-la finn disparet dan la natir. Apre plizir zour, personn pa finn prezante dan l’antrepo DHL Plaine-magnien pou pran posesyon kolis-la. Bann limie pe esay lokaliz li a traver so portab.

Bann servis ladwann ek brigad antidrog pourswiv bann operasyon konzwint dan la lut kont trafic ladrog. An Oktob lane dernie, 415 gram cannabis ek 55 gram haschich ki retrouve, disumile dan enn djembe. Se enn abitan Beau-Bassin ki ena 29 an ki ti essay fer kolis-la pase. Ladrog la ti estime a enn valer Rs. 330 000. Bann trafikan ladrog fer prev kreativite kan zot ena pou disimul ladrog. Resaman bann prodwi ilisit finn retrouve dan bann bobinn difil ek bann prodwi kosmetik.

Comments

comments