Catalina, 14 An, Dir “Mo Ti Pe Kass Poz Avek Mo Kopin Dan Enn Kwin Apre Enn Polisie Vini Ek Viol Mwa Dan Enn Lakaz Abandone”

Loading...

Enn kolezienn ki ena 14 an dir ki enn individu inn pass pou enn polisie apre inn viol li. Dapre informasyon ki adolesant-la inn fourni, lapolis inn fer enn portre robo. Sa zom la li aktivman reserse paski linn fer boukou viktim.

Lapolis pe rod li depi ki enn kolezienn inn port plint pou viol. Adolesant, ki ena 14 an, afirme ki enn zom dir ki li enn polisie ek inn abuz li sexuelman. Dapre ranseignman ki tifi la inn fourni, lapolois inn fer enn portre robo individu la, ki ress parti le sud ek li interese a bann kolezienn.

Bann anketer Criminal Investigation Division (CID) doute ki pa premie fwa li fer sa. Sa mem rezon ki zot pe ankouraz bann viktim sa “foss polisie la” pou port plint kont li ek ed zot dan lanket.

Adolesan 14 an la, ki nou finn prenom li kom Catalina, frekant enn kolez dan le sud. Li konfie ki linn viv enn veritab kalver le 27 Zanvie. Dan versyon ki linn done a bann anketer, li explike ki linn zouen so kopin, enn etidian, apre lekol sa zour la. Zot inn rod enn ti kwin pou pass enn moman ansam. Zot inn al enn plas izole dan Rose-Belle.

A enn moman, bann kolezien la inn aprose par enn inkonu. “So seve ti bein drese ek li ti ena enn pantalon lapolis lo li. Linn prezant li mem kouma enn azan la fors lord. Linn mem montre nou so kart,” adolesant la indike.

Kopin adolesant la inn explik lapolis ki zom la inn dir zot ki zot pa gengn drwa res isi. “Linn dir mwa ale,” kopin la inn dir lapolis. Linn panse ki polisie la pou amen so kopinn stasyon lapolis pou inform so paran.

Me Catalina inn retrouv li dan enn lot landrwa. “Linn amen mwa dan enn lakaz abandone ek linn abuz mwa. Apre linn ale,” li dir bann polisie dan prezans so paran.

Le 31 Zanvie, adolesant la inn desid pou port plint pou viol. Zafer la inn konfie a lapolis kriminel Rose-Belle. Gras a deskripsyon ki ban zen la inn fer, lapolis inn resi fer enn portre robo.

Mardi le 7 Fevrie, CID Rose-Belle inn interpel enn zen polisie. Linn longman interoze par lapolis me li dir li pa oter sa viol la. “Mo ti pe dormi kan deli la finn fer,” linn dir so bann koleg. Kolezienn la pa finn idantifie li. Lapolis inn otoriz li pou ale.

Pou bann pros kolezienn la, se enn sitiasyon tromotizant. “Se nou tifi unik. Li pa fasil pou nou. Mo madam bien afekte. Mo less lapolis fer so travay,” papa la deklare.

Comments

comments