Baie-du-Tombeau: Jenny, 28 An, Dir “Li Amen Mwa Dan Enn Guest House, Fer Mwa Andormi Ek Gengn Relasyon Sexuel Avek Mwa”

Loading...

Li ti panse ki lerb pou pli vert a Moris. Sa resotisant aziatik pa ti kwar sa lanfer li pou viv isi. Enn ‘kamarad’ inn obliz li gengn relasyon sexuel avek li ek linn menas li ki li pou difuz so bann foto lo internet.

Jenny (nom fiktif), enn zen aziatik 28 an, finn tonb amoure avek enn Morisien. Linn desid pou vinn Moris pou viv avek li. Zot inn marye sivil ek linn gengn permi rezidans. Me apre 4 an, zot inn separe ek so misie inn menas li ki li pou fer expuls li depi later Moris.

Jenny konfie so bann sousi avek so ‘kamarad’, ki finn assur li ki li kapav ed li. Linn donn li rande-vou a Port-Louis an Fevrie 2015, ek linn dir li ki li pou fer li zouen avek enn avoka.

“Mo kamarad inn dir mwa ki enn avoka pou disponib dan apre-midi ek li pou amen mwa dan enn lakaz a Baie-du-Tombeau kot li pe atann,” zen fam la rakonte.

An realite, li pa ti enn lakaz me enn guest house. “Linn ofer mwa enn bwason gazeuse apre linn ale. Monn dormi apre sa,” Jenny azoute.

Kan linn leve, zen fam-la konstate ki li touni ek so kamarad ti akote li lo lili. Li montre li enn seri foto kot so ‘kamarad’ inn gengn relasyon sexuel avek li. “Lo tou foto, mo lisie ti ferme, ek mo ti dan enn somey profon. Linn menas pou publie foto lo Facebook ek anvway mo mari si mo denons li,” li rakonte. Li konfie ki linn kontinie, anba so bann menas, pou gengn relasyon sexuel avek li.

Ena 2 moua, li ti pe ress dan lakaz ki so ‘aman’ ti pe loue pou li. Me linn denons li avek lapolis ek linn dir ki li finn agres li ek anferm li dan enn lasam apre enn diskisyon ek linn met dife lo enn matla. Lapolis ek ponpie finn al sur plas. Zot inn aret zom la Vandredi le 17 Fevrie lo enn sarz violans domestik.

Comments

comments