[Audio] Tanpet Enawo: Ankor Boner Pou Emet Enn Alert Siklonik

Loading...

Pou ena lapli pandan wiken, stasyon meteorolozik Vacoas inn anonse. Tanpet tropikal modere Enawo ti 790 km lenor Moris 4hr tanto azordi, Vandredi le 3 Mars. Li pe deplas dan enn direksyon zeneral louest-sud-ouest a enn vites 18km/h.

Ekout audio par Radio Plus:

Kote stasyon meteorolozik Vacoas, zot afirme ki ankor boner pou emet enn avi siklonik dan Moris. “Li pou premature pou emet enn avertisman siklonn. Nou pou swiv trazektwar tanpet la pandan prosin 24hr,” Muslim Heethun deklare, direkter adzwin stasyon meteo Vacoas, lo Radio Plus Vandredi apre-midi le 3 Mars.

Stasyon meteo prevwar enn letan kot pou ena ti lapli ek boukou divaa. Pou ena lapli pasazer dan lest ek plato santral.

Comments

comments