Port-Louis: Kishan “Monn Gengn Sok Kan Linn Fikse Mwa Kouma Enn Cobra Apre Li Sove”

Loading...

Kishan, ki ena 21 an ek abit rezion Port-Louis, inn anvway nou sa bann foto la kot li dir ki se enn ‘cobra’ ek linn trouv sa dan so lakour Merkredi le premie Mars. Li dir nou ki premie fwa li trouv enn ‘serpan’ ki resanble enn ti ‘cobra’ ki ena dan l’inde. Reptil la inn fikse li pou fer li per apre linn ale.

Kouma zot trouve lo foto kote goss la, li paret kouma enn ‘koulev’ normal ki pe guet li me lo foto dan drwat nou trouv reptil la asiz enn pozisyon kouma enn ‘cobra’ ek fikse li. Apre enn moman, li dir nou linn ale ek pann re trouv li.

Kishan dir: “Mo panse enn ti ‘cobra’ sa paski koulev dan Moris pa asize koumsa. Li posib ki enn ti ‘cobra’ inn rant dan ‘container’ ki sorti l’inde ek linn desann a Moris kan finn ouver. Alos monn partaz sa pou ki dimoun kone ek kapav pran kont.”

Nou pa kone si li kapav vre ou foss me nou finn trouv li inportan pou partaz sa bann foto la. Eski zot kwar ki enn ‘cobra’ ena sans rant dan Moris par enn ‘container’ ki transporte lo enn bato cargo? Eski li pou adapte avek klima Moris? Eski li enn danze publik ek nou bizin lans enn alert?

Ou se zis enn koulev Moris? Eski zot inn deza trouv enn parey ek asiz dan enn pozisyon parey? Partaz zot lexperyans avek nou ek met enn komanter anba.

Comments

comments