Agresyon Sanglant Dan Curepipe: Lapolis Resi Aret 5 Suspe La Apre 2 Semaine

Loading...

Finn ena enn developman dan lanket lo sa bagar sanglant ki ti arive le 14 Fevrie dan Curepipe. 5 prezume agreser ki ti inplike dan agresyon sovaz de marsan anbilan Curepipe finn vinn prizonie Vandredi gramatin stasyon Curepipe. Zot ti an kaval depi plis ki 2 semen.

Zot inn pass lakour Curepipe koumansman apre-midi lo enn sarz ‘assault with premeditation’ ek zot inn rekondwir dan selil polisiyer. Zot inn pran servis 2 avoka. Zot prosin konparisyon dan lakour inn previ pou semen prosin.

Bann suspe la ti aktivman reserse par la polis depi le 14 Fevrie me zot ti pe sape sak kou. Ti fer enn operasyon komando pou aret zot lakaz me pa finn gengn oken rezilta.

Nou fer zot rapel, ki Mardi tanto le 14 Fevrie, ti ena enn agresyon sanglant pre Square Bruce dan Curepipe ant 2 group marsan. Chahid ek Abdul, 2 marsan anbilan, ti blese grav. Bann sispe inn afirme dan zot deklarasyon ki zot inn azir par defans.

Abdul, enn parmi bann viktim, inn deklare lo telefonn ki li pe bien dousman dousman. Li finn kapav rant so lakaz apre 15 zour dan lopital. So koleg Chahid touzour ospitalize me so leta la sante pe ameliore.

Comments

comments