Infidelite: Akash “8 An Nou Ansam; Mo Gengn Enn Febless Kan Monn Trouv Li Dan Lebra Enn Zom Pli Riss Ki Mwa”

Loading...

Akash (nom fiktif) inn apros nou yer, Mardi le 7 Mars, pou rakont nou kouma so leker inn kase ek li santi so lemond ekroule dan enn segonn. Li dir nou so kopinn ki zot kontan pandan 8 an inn kit li akoz enn lot garson ki ena kass.

Akash rakonte avek enn leker kase: “Nou ti ansam pandan 8 an ek tou ti korek. Linn mem zwen avek mo lafami ek zot tou ti kontan li. Me enn kou mo kopinn inn sanze ek linn kit mwa pou enn lot zom san mem fer mwa kone. Kan monn trouv li dan lebra enn lot, sa zour la monn gengn enn febless ek mo leker inn kase net.”

Nou viktim dir nou linn soke ek li finn koumans gengn bann panse swisider. Nou finn ankouraz li me li ankor dan depresyon. Li dir nou so lemond inn ekroule ek li pena oken motivasyon pou viv. Akash pa mem kone kifer so kopinn inn kit li me li panse akoz kass ki finn ariv sa.

Akash so lavi inn boulverse ek li ti anvi montre so vre fas. Li pa kone ki finn pase enn sel kou dan so lavi. Li dir li pa ti kwar ki enn fam kapav infidel a sa nivo la ek san lamour prop. Ki zot konsey nou kamarad Akash? Met enn komanter anba ek li pou swiv zot konsey.

Comments

comments