[Audio] Muntazzam Saddula Ek Umar Fokeer Ki Soupsone Pwal Fer Djihad Konfie: “Nou Pa Djihadist Me Pe Al Travay Angleter”

Loading...

2 Morisien, ki ti interpele kan zot inn desann depi avion a Istanbul, dan Turquie, Zedi le 9 Mars, dir ki zot pa bann djihadist. Zot afirme ki zot pe al Angleter pou travay.

Dan enn deklarasyon exklusiv lo Radio Plus depi aeropor Istanbul kot zot inn retenu par bann otorite Turque, Muntazzam Saddula ek Umar Fokeer dir ki bann alegasyon ki finn fer kont zot tou foss.

Ekout audio par Radio Plus:

Loading...

Papa Muntazzam Saddula inn deklare lo Radio Plus Zedi ek afirme ki so garson ti pe anvi fer enn akt terorist. Me sa zen zom la dir tou lekontrer ek revele ki so bann paran inn priv so liberte.

De zen zom la inn kit pey Merkredi aswar le 8 Mars. Zot inn pran vol TK 161 konpagni Turkish Airlines pou al an Turquie. Zot finn interpele ek plase an gard de vu kan zot inn desann depi avion.

Comments

comments