Lepor: Sezi Rekor 120 Kilo Eroinn, Estime A Rs. 2 Milliards, Ki Ti Kasiet Dan Enn Bobonn Gaz

Loading...

Ladrog eroinn pou plis ki 100 kilo ek estime a Rs. 2 milliards finn dekouver dan enn kontener ki sorti lafrik du sud yer, Zedi le 9 Mars, dan lepor. Ladrog la ti kasiet dan enn bobonn gaz. Se pli gro sezi a Moris ziska ler, ki finn efektue par Narcotics section MRA ek L’ADSU.

Bazan lo bann informasyon, bann ofisie Anti Narcotics section MRA inn mont enn operasyon. Enn sours polisiyer inn fer nou aprann ki enn prezume sispe dan sa zafer la li enn residivist notwar. Li aktivman reserse.

Travay sosyal Ally Lazer dir ki depi lontan li pe tir sonet alarm lo sa zafer la ek dimande si Moris pa fini vinn enn drug hub. Dapre li, enn ekipman ki servi pou ‘scan’ bann kontener pa p servi kan bizin.

Comments

comments