[Konfesyon] Sextape Viral: Wadim, Akter Dan Klip ‘Soucer’, Dir “Enn dimoun inn ramass mo portab ek inn partaz klip-la.”

Loading...

Sa bann klip la gengn kritik, mokri ou sinpati. Me li pa indiferan. Bann nouvo klip sextape inn fer zot aparisyon lo rezo sosio sa 15 dernie zour la. Pami nou ena ‘Dem Afraid, ‘Dou’ ou ankor ‘Pompe’. Sa bann klip la propuls bann ‘akter’ ou ‘aktris’ devan la sen.

Wadim (prenom fiktif) inn vinn seleb malgre li. Enn so bann video finn partaze plizir fwa lo Facebook. Nou trouv li an konpagni so kopinn ki fer li enn ‘ti gate’. Kadraz: Enn lafore kot nou tann ban ti zwazo.

Klip la enn dure 2 minit ek 31 segonn ek li ti kapav pass inapersu akoz li banal. Me a enn moman done, so kopinn gengn enn lakranp maswar ek explik so ti prins ki li fatigue. Me so kopin pann kontan ek inn dir li kontinie. Ek pou aret koze.

“Sa video la inn fer surfas 2-3 moua avan, me ofe sa finn arive depi bien lontan, sa ve dir 3 an avan,” Wadim dir. Sa zen zom la, azordi li ena 21 an, pa ti atann ki so pase pou ratrap li. Li ena enn look sever, so lakoup irokwaz ek kapav dir li enn Rocco Siffredi lokal. “Mo ti ena 17 an a lepok. Nou finn fer konnri kan nou adolesan, non?”

Kifer ek pou ki linn anvway sa klip la? Pou vinn seleb? “Pa ditou. Mo finn filme nou, mwa ek mo kopinn, pou mo plezir personel, pou kapav vizionn klip la kan mo mank li.”

Me li finn perdi so portab apre. “Enn dimoun inn ramass portab la ek inn partaz klip la.”

Apre enn zour, enn parmi so bann kamarad inn telefonn li pou dir li finn vinn enn star. Apre sa finn ena mokri, kolibet ek bann blag. Me sa ti pli dur pou so kopinn. “Normal li ti ankoler. Me tou inn korek apre.”

Bann traka inn pran inpe letan pou kalme. So kopinn ti miner a lepok ek lapolis inn interese avek zot. “Zot inn akiz mwa pou relasyon sexuel avek miner. Me enn sans papa mo kopinn inn pled dan mo faver. Se li mem ki finn pran responsabilite pou fer blok klip la.”

Me sa pa finn aret dimoun partaz klip la ankor lo Facebook. Wadim dir kapav bann sextape la mod zordi zour.

Li presize ki malgre bann moman difisil, so kopinn inn ress an couple avek li. “Nou pa kass latet ar sa azordi. Less dimoun dir saki zot le.” Zen zom la pa gard oken sekel sikolozik. “Fine bliye sa.”

Comments

comments