Overdose Dan Cite Argy: Karan “Mo Kamarad Yogen Fim 3 Ler Ek Mor Avek Overdoz Sintetik”

Loading...

Karan* (nom fiktif) inn apros nou azordi, Samdi le 18 Mars, pou rakont nou kouma so kamarad Yogen finn mor par overdose avel ladrog sintetik Zedi le 16 Mars dan Cite Argy. Li sipliy bann zenes pa touss sa pwazon la ek linn aksepte konfie li avek nou dan sa lartik exklusif la. Li bon zot kone ki viktim la so paran finn trouv li inert lo so lili Zedi gramatin.

Karan dir nou: “Yogen ti dan so lakaz pe deroule avek so bann kamarad dan Argy. Dapre informasyon ek rimer mo finn gengne, Merkredi aswar zot ti pe fim ladrog sintetik. Zot abitie fim samem dan landrwa. Kan zot inn trouv zot kamarad pa pe bouze, zot inn abandonn li zot inn ale. So landimin gramatin, finn gengn so lekor san lavi ki ti lo so lili mem. Li ti ena 32 an parla ek ti enn somer.”

Nou informater inn dir linn rakont nou sa pou fer bann zenes konpran ek trouve ki ena dan aldrog sintetik. Oken media pann kouver so lamor ek pann revele kouma linn mor. Eski zot pe less marsan lamor opere pou ki bann zenes vinn addict ar sa ek zot ranpli zot poss? Karan dir lepep pran kont ek al reflesi komien fami pe soufer.

Azordi li kapav Yogen me dimin li kapav zot mem si zot pe fim sintetik. Ti ena nou minist ki ti dir pann gengn oken lamor akoz sintetik paski rapor otopsi pa pou prouv sa. Yogen so rapor dir ki li finn mor avek oedem pulmoner ki li posib avek ladrog sintetik .Kifer pa fer test disan? kifer pa fer tousala pou kontrol pey? Al reflesi paski ena gran palto zot lamin ladan kot zot pe anrisi zot mem.

Pou fini, Karan inn dir ki ti dimoun p fini zot kass ladan ek zot pa pe legaliz gandia pou tou zenes rant dan sintetik. Enn kote, zot pe fini gandia dan pey kot inn prouve internasyonalman ki gandia li osi enn remed kont boukou maladi. Sirtou, li fer enn personn vinn kalm ek konbat kont depresyon.

Comments

comments