[Video] Kart Idantite Biometrik: Pravind Juganuth “Mo Pe Loz Enn Case Akoz Mo Pena Oken Obligasyon Donn Mo Lanprint Dizital”

Loading...

Avan MSM rant o pouvwar en Desam 2014, nou ti trouv leader Pravind Jugnauth al lakour supreme pou fer enn case kont kart idantite biometrik. Li dir ki personn pena drwa pran enn sitwayin lanprint lamin ek figir. Ek zordi li dir bizin swiv so konsey ek li pe ankouraz tou dimoun pou tir zot kart biometrik ek saki pa fer sa pou pey lamann.

Chek video:

Lo video la nou tande li dir li p loz enn case kont sa ek oken sitwayin pena obligasyon donne zot lanprint dizital ek foto biometrik. Azordi, li pe ankouraz lepep pou al fer zot kart idante biometrik pou bann saki pankor fer.

Li ti kont sa 3 ans de sela, ek aster nou trouv li pa dekouraz personn. Eski nou tou lepep bizin al met enn case kont sa parey kouma li ti fer? Ki zot panse lo sa scandal la? Sa pey la pe vinn enn pey diktater. Met enn komanter anba lepep.

Comments

comments