Sarah Jacques, 19 An, Al Lekol La Zourne Ek Travay Dan Enn Centre D’appel Aswar

Loading...

Li apel Sarah Jacques. Li ena 19 an. Zedi gramatin le 16 Mars, li ti pe al kolez Saint Bartholomew ki trouv dan Port-Louis kan linn fer enn kriz epilepsi. Li ti dan zardin konpagni sa ler la. So medikaman ek so kwiyer ki li abitie gard dan to sak inn sap so lavi. Bann pasan inn ed li apre ki zot inn trouv so leta. Ena finn apel bann polisie. Zot inn propoz li pou amen li lopital me linn refuz pou ale. Zot inn kondwir li so lekol. Se laba mem ki Sarah rakont so zistwar, ki finn touss ban polisie la.

Li enn orfelinn ek li viv avek so 2 frer. Me li pa kapav kont lo zot akoz banla mem ena problem. Alos, depi enn semen, li pe viv kot enn paster a Sainte-Croix. Se laba mem ki Sarah inn rakont so zistwar, Vandredi le 17 Mars.

Sarah inn perdi so mama kan li ti ena 6 an. Apre linn perdi so papa. Dan sa 4 an ki zot pe viv san zot paran, zot finn viv dan 3 diferan ‘shelters’. “Kan mo finn gengn 18 an, zot inn dir ki bizin kit sa ‘shelter’ kot mo ti ete la. Alos nou finn al viv a Baie-du-Tombeau.”

Lane dernie, li finn sanz kolez akoz traze la ti tro long. Ek akoz so leta la sante ti pe anpire. Se so kopin ki finn ed li avek bann demars administrativ. Sarah pa pou gengn so HSC dan premie tantativ. Me li pa finn dekouraze. Sa lane la, li pe re esaye.

Narien pou manze

“Mo travay dan enn sant dapel depi la fin 2016. Mo gengn Rs. 8000. Sa larzan la mo servi li pou pey det. Mo pey delo, kouran, lakaz NHDC. Banla pre pou vinn sezi lakaz la mo kwar. Mo pena kass pou tir rasyon selma,” Sarah konfie. Apre so klas, li al travay pran 15hr ziska 23hr30. Se kan li rant lakaz minwi ki li al manze. Se ver 1hr dimatin ki li al dormi.

Zistwar Sarah inn fer bann dirizan kot li al lekol emu. Personn pa ti o kouran so sitiasyon. Ziska moua dernie, li finn dimann permisyon avek Dorine Chukowry, rektris kolez Saint Bartholomew, pou al enn radio prive pou dimann led. “Se a sa moman lamem nou finn aprann ki li mal nouri. Sarah inn konfie ki ena zour, li pena naryen pou manze,” responsab kolez la afirme.

Depi sa, zot fer enn devwar pou donn manze sa zen tifi la; 2 roti, enn dipin ek zi. “Nou donn li materyel skoler osi. malerezman nou pa kapav fer plis ki sa,” Dorine Chukowry dir. Li finn mem solisit led Jean-François Chaumière, Senior Advisor buro Premie Minist, pou ki kapav ed Sarah trouv enn abri, zis pou li. Priorite, rektris la dir, se ki Sarah pass so lexamin. Li finn gengn so SC kan li ti pe viv dan enn ‘shelter’.

Jean-François Chaumière inn konfirme ki bann demars pou ed Sarah inn koumanse. “Nou pe esay osi o nivo paran akey. Bann ed pou kapav vinn depi bann fami Morisienn.”

Comments

comments