Vol Dan Goodlands Ek Grand-Gaube: Enn Mama Fer So Garson 12 An Partisip Dan 3 Vol

Loading...

Trwa vol avek efraksyon dan rezion Goodlands ek Grand-Gaube, swivi par trwa arestasyon par CID Goodlands. Enn parmi bann sispe la, ki ena zis 12 an, finn explik lapolis ki li finn azir par demand so mama.

Trwa lakaz, ladan 2 dan Goodlands ek 1 dan Grand-Gaube, finn devalize par bann voler. Enn som Rs. 15 000 ek bann bizou valer Rs. 75 000 finn kokin a Grand-Gaube le 17 Mars. Lindi le 20 Mars, enn butin Rs. 50 000 finn anporte kot enn polisie a Goodlands. Vwazin ofisie la finn egalman viktim enn vol. Dan so ka, valer butin la estime a Rs. 320 000.

Mardi, CID Goodlands inn aret Joseph Emmanuel F. (23 an), enn san domisil fix (SDF). Linn avoue ki li finn kokin trwa lakaz la ek inn revele ki se so kouzinn Saida M. (27 an) ki finn komandit sa vol la. Dayer, Joseph inn fer resortir ki Saida so garson, ki ena 12 an, ti ena enn mision pou fer ke vey lapist. Joseph inn explik bann anketer ki li finn donn bann bizou vole la so kouzinn. Swit a revelasyon Joseph, bann anketer finn aret Saida M. ek inn interpel so garson osi.

Miner la inn konfirm avek bann anketer ki so mama inn dir li ed Joseph. “Mo mama finn dir mwa akonpagn Joseph ek ed li. Joseph finn dir mwa veye ek linn dir mwa dir li si mo truv kiken. Monn zis veye ek mo pann kokin naryen,” linn deklare avek bann anketer la. Apre so interogatwar, li finn otorize pou rant lakaz ek sa dosie la inn remet buro Directeur des poursuites publiques (DPP) pou deside kouma pou swiv lanket akoz li enn miner.

Kote Saida M., li finn pass o aveux. Li finn avoue ki linn dimann Joseph pou kokin trwa lakaz. “Joseph inn donn mwa bann bizou la ek monn vann li avek enn personn a Port-Louis.” Me li dir ki li pa finn dir so garson 12 an pou ed so kouzin, alos ki li finn inkriminn li ladan. Apre zot interogatwar, Joseph Emmanuel F. ek Saida M. inn konparet divan lakour Pamplemousses. Premie nome la finn provizwarman inkulpe pou larceny breaking. Saida M. finn reponn 2 sarz provizwar – aiding and abetting ek possession of stolen property. Lapolis inn obzekte so liberasyon kondisyonel ek zot inn rekondwir dan selil polisiyer.

CID Goodlands pe resers aktivman reseler la. Lanket mene par bann serzan Krishna-Nair ek Ramasawmy supervize par inspekter Gunga ek surintandan lapolis (SP) Callee.

Comments

comments