Kontestasyon Sindika: Kreasyon Police De Police Pe Kre Lakoler

Loading...

Enn selil spesial ki pwena pli gran pouvwar pou trouv lizour dan departman lapolis biento. So rol: vey la bonn kondwit bann polisie ek intervenir si enn polisie ena enn konportman indign. Me bann sindikalist pe proteste kont sa mezir la.

Sa selil spesial la dirize par asistan surintandan lapolis ki reponn a asistan komiser lapolis sarze par administrasyon.

Comments

comments