[Video] Port-Louis: Lotel Providence Ferm Zot Laport

Loading...

Dan 2-3 zour lotel Providence pou zis enn souvenir. Apre ki li finn etonn bann porlwizien pou plis ki enn demi-siek, sa lotel dite, enn parmi bann perl rar, pou ferm so laport.

Guet video par l’express:

Se enn parmi ban pli ansien komers lari Desforges. Ek enn parmi bann pli tipti osi. Andan lotel Providence, zis enn dizen personn kapav asize. Ena bann latab an formika ek bann tabouret ki form parti bann meb dan lasal la. Lespas pa pli larz ki enn koulwar. Andan fer som. Fer so me bizin fer plis so ankor pou sa kapav dekouraz ban abitie lotel la, ki pa pase san zot tass dite. Li ouver ninport ki ler dan lazourne.

Comments

comments