Rose-Belle: Sophia, 14 An, Dir “Li Riss Mwa Dan Enn Lakaz Abandone Pou Viol Mwa”

Li pankor refer apre sa agresyon sexuel ki li finn viktim a Rose-Belle Merkredi le 22 Mars. Sonia li enn zen tifi 14 an ek li alegue ki li finn viole par enn zom ki ena 30 an parla. Agresyon la inn fer, li dir bann polisie, dan enn lakaz abandone.

Zen tifi la ti akonpagne avek so mama stasyon lapolis Rose-Belle pou depoz so plint. Li dir bann zom inspekter Jayeprokash ki li finn fer konesans so agreser, enn denome Yannick a traver rezo socio Facebook, ena 2 semen parla. “Mo finn trouv li 2 ou 3 fwa kot bistop Rose-Belle.” Ek li azoute ki zen zon la ti fini fer so bann avans.

Zour so agresyon, li dir, li ti pe al laboutik ki trouv pre kot so lakaz pou aste enn kart prepaye. Kan li finn pass pre kot enn terin football, li finn retrouv Yanick ankor enn kou. Li finn rapros Sophia ek inn dimann li pou akonpagn li enn landrwa diskre pou ki li kapav koz avek li trankilman.

Kan Sophia finn refuz li, Yannick inn trap li par so lebra ek inn tren li par fors ziska enn lakaz abandone. Se laba mem ki sa zen zom la inn viol li avan kit li sur plas ek sove. Zen tifi la inn al so lakaz vit vit ek inn rakont so mezavantir a so mama.

Sonia finn examine par enn medsin lapolis Zedi apre-midi. Lapolis pe resers sa agreser la ki abit dan rezion Quatre-Bornes.

Comments

comments