Surinam: Ameegah “Mo Ena Enn Handicap Ek Li Difisil Pou Mwa Pou Marche Tousel Dan Enn Morselman Ki Ena Bwison Partou”

Loading...

Ameegah Kousita Paul, ki abit a Surinam ek ena 20 an, inn apros nou yer, Vandredi le 17 Fevrie, pou rakont problem li pe gengne akoz enn andikap ki li ena depi l’anfans. Li dir nou ki li ress dan enn morselman a Surinam ek partou ena terin abandone, pena oken ‘crossing’ ek pena oken bistop pou al parti Chemin Grenier kot li al swiv kour. Nou finn desid pou re publie so problem paski oken aksyon pa pe pran.

Ameegah dir nou: “Mo ena enn andikap ek mo gengn difikilte pou deplase. Partou ena terin abandone ek pena ni crossing ek bistop pou mo al direksyon Chemin Grenier. Mo bizin mars boukou avek difikilte pou resi al lo enn bistop ki bien lwin avek mo lakaz.”

Nou interlokuter dir ki linn fer boukou demars pou fer le neseser me ziska ler, pena oken progre lo sa zafer la. Ameena dir nou ki li fek fini kit kolez ek li pe swiv enn kour. Li gengn per pou marse akoz ena terin abandone partou ek ban pie ki bar vu partou.

“Ena dimoun maltret mwa kan mo marse tousel. Mo pa kone ki mo bizin fer ek dir. Mo santi mwa anbarase. Ena pie partou, mo gengn per tansyon ariv mwa kitsoz enn zour akoz mo pa trouve ena sekurite. Mo bizin mars boukou pou resi al kot sa enn bistop-la. Pena oken sekurite isi,” nou interlokuter rakonte.

Ameena dir li bien anbarase avek sa bann zafer-la ek li bizin l’ed bann otorite ek lepep. Linn fer boukou demars me oken aksyon pa pe pran. Dan nou pey nou trouv la tizann apre lamor. Kifer pa pe fer le neseser pou sa tifi malere la? Met enn komanter anba pou donn li konsey ek ki li kapav fer lepep. Nou pa anvi dimin ariv kitsoz de mal. Li pou swiv ban komanter.

Comments

comments