Port-Louis: Li Guet Zanfan Primer Ek Li Masturbe Lo Bistop

Loading...

Enn madam inn kontakte nou azordi, Dimans le 9 Avril, pou montre nou enn foto kot nou trouv enn misie pe masturbe ek kasiet deryer so sak. Dapre sa madam la, li obzerv bann zanfan enn lekol primer dan Port-Louis ek li masturbe an kasiet.

Nou pe fer sa l’artik la pou montre lepep foto sa perver la paski nou pe rod konn so idantite pou fer enn plint kont li. Preske toulezour li vinn kot bistop, li kass enn poz ek li masturbe kouma li trouv bann zanfan lekol primer. Nou finn trouv li dan Port-Louis rezion Ward 4. (Nou finn retir foto la pou l’instant)

Si zame zot konn li, met enn komanter anba. Nou pou fer le neseser pou anrezistre enn plint kont li pou ki bann otorite kapav fer saki bizin avek li.

[UPDATE]

Nou finn resi gengn idantite la personn lo foto ek nou finn koz avek li. Li finn dimann pardon ek li finn dir nou ki li ena bann problem lapo ek santi li agase souvan. Linn aksepte so erer ek dimann la populasyon exkiz li.

So latet parfwa fatigue ek sa problem lapo la osi fatig li. Nou finn koz avek li ek linn dir li pa pou re fer sa ek pa anvi gengn problem plitar.

Comments

comments